دسته بندی

Share

» :: اقتباس دولت الكترونيك (ترجمه)

اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

خلاصه

اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين سه اقتصاد مهم آمريكاي لاتين اعمال شده است. يافته هاي تحقيق مي تواند هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و همچنين اجراي دولت الكترونيك در يك كشور در حال توسعه غير صنعتي را معرفي كند. تجزيه و تحليل هم چنين در جستجوي يافتن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد كه بخش آن ها تلاش مي كنند در اين جنبه حياتي از توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسند.

خرید و دانلود محصول

1395/04/07
اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين , پروژه ترجمه اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين , adoption of e-government , دولت الكترونيك؛ آمريكاي لاتين؛ سياست ارتباطات راه دور.
صفحات ترجمه : 24 |