دسته بندی

Share

» :: ماکروسافت پروژه چيست

ماکروسافت پروژه چيست ؟ از آن در چه صورتي استفاده مي شود ؟

ماکروسافت پروژه يك ابزار مديريتي بلند مدت پروژه است كه بوسيله معلمان ، دانشجويان ، روسا و كارمندان براي مديريت زمان و كنترل گردش گري كاري هر پروژه يا كار مورد استفاده قرار مي گيرد . با استفاده از نمودار گانت و ساير جداول پروژه مي توان كارهاي بزرگ را مديريت كرده و توانايي مدير را براي انجام كار و تغيير جداول زماني و پروژه هاي فرعیافزايش داد .

(ترجمه می باشد)

خرید و دانلود محصول

1395/04/07
ماکروسافت پروژه چيست , پنجره هاي ماکروسافت پروژه , Beginning Microsoft Project , ترجمه پروژه ماکروسافت پروژه , What is project , Project Windows , Planning and Setting up Project
صفحات ترجمه : 10 صفحه |