دسته بندی

Share

» :: اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

اين تحقيق سوابق و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين بررسي مي كند . نتايج نشان مي دهد كه شهرت و اطمينان سيستم يك فروشنده اينترنتي و گرايشي طبيعي مشتري به اعتماد بطور قطعي مربوط به اعتماد مشتري مي باشد . اعتماد مشتري رابطه مثبتي با طرز تلقي و رابطة منفي با ريسك مشاهده شده دارد . مفاهيم مورد بحث قرار گرفتند .


(ترجمه می باشد - به همراه فایل اصلی)
خرید و دانلود محصول

1395/04/07
ترجمه .اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين , و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين , ويژگيهاي مورد اعتمادان ( فروشندگان الكترونيكي ) : , Consumer trust in e-commerce in the United States , Singapore and China , Research model and hypotheses , Consumer trust in e-commerc
تعداد صفحات ترجمه : 38 صفحه |